Untuk menciptakan keselarasan antara budaya dan islam

Untuk menciptakan keselarasan antara budaya dan islam

. Pertama sudah sewajibnya setiap Muslim memahami hakikat islam dengan seksama. Kedua setiap orang juga seharusnya memahami hakikat kebudayaan dengan pelbagai cabang dan rantingnya. Ketiga setiap Muslim dalam menggali sistem nilai-nilai dasar dan norma-norma asasi islam (al-Quran dan as-Sunnah) yang berkaitan dengan pelbagai kehidupan manusia, hendaknya menggunakan pendekatan yang multi dimensional.

  1. d) Agama dan budaya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan,

 

  1. sehingga kita harus mensikapinya dengan proporsional, yaitu : Memelihara unsur nilai dan norma kebudayaan yang sudah ada yang bersifat positif, Menghilangkan nilai dan norma yang walaupun sudah ada, tetapi bersifat negatif, Bersikap reseptif, selektif, digestif, asimilatif, dan transmitifterhadap kebudayaan pada umumnya. Menyelenggarakan pengislaman terhadap kebudayaan-kebudayaan tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma islam

sumber :

https://anneau-de-sable.org/zombie-dead-set-apk/