MEMBUAT LOGO 3D DENGAN CORELDRAW.

MEMBUAT LOGO 3D DENGAN CORELDRAW.

 1. Atur preferensi pada properti bar, Unit : milimeter dan Nudge offset : 0.1 mm
 2. Buat poligon 6 sudut dengan menggunakan polygon Tool (Y). Ubah property poligon 6 sudut tersebut menjadi seperti pada gambar dibawah.
 3. Aktifkan snap to objectagar objek dapat elekat pada objek lain.
 4. Buat 3 objek segi empat dengan bezier tool diatas poligon 6 sudut. Pada saat membuat objek 4 sudut arahkan mouse pada pojok poligon sehingga muncul tulisan node dan arahkan mouse pada tengah-tengah poligon hingga muncul tulisan center.
 5. Warnai objek 4 sudut tersebut dengan warna merah, kuning dan hijau. Caranya dengan memilih objek 4 sudut dengan pict tool satu persatu kemudian klik warna pada palete warna (ada disebelah kanan).
 6. Buat persegi dengan ukuran 40 x 40 mm sebanyak 3 buah menggunakan Rectangle Tool.
 7. Dengan teks tool ketik A, enter, ketik B, enter, ketik Csehingga huruf tersebut menjadi sebuah paragraf . Pilih pick tool. Ubah huruf menjadi huruf Arial Black dengan ukuran 100pt.
 8. Pilih teks ABC dengan pick tool. Pecah tulisan tersebut dengan cara klik Menu Arrange > Break Artistic Text(CTRL+K)
 9. Seleksi/pilih tulisan ABCtersebut menggunakan pick tool dengan cara menekan tombol SHIFT dan klik pada teks ABC. Ubah menjadi kurva dengan cara klik Menu Arrange > Convert to Curve (CTRL+Q). Kemudian klik pada area workspace manapun agar objek tidak terseleksi.
 10. Posisikan teks A berada ditengah-tengah persegi. Klik objek dengan tulisan A, kemudian tekan SHIFT + klik persegi yang sudah dibuat pada point 6. Lalu pilih Menu > Arrange > Align & Distribute > Align Center Horizontallydan Align Center Vertically

12.Klik kanan pada objek terpilih tersebut ( objek teks A dan persegi) pilih Group

 1. Hilangkan garis pada objek terpilih ( objek teks A dan persegi) dengan cara klik kanan pada palete warna dengan ikon X berwarna putih.
 2. Ulangi point 10-13 pada teks B dan C pada persegi yang berbeda pada point 6
 3. Aktifkan efek envelope dengan menekan Menu Effects > Envelope ( CTRL+F7)
 4. Pilih objek teks A dan persegi dengan Pick Tool kemudian klik tombol Create Frompada Docker Envelope. Arahkan panah ke warna merah lalu klik applypada Docker Envelope sehingga objek berubah menjadi miring.
 5. Pilih objek teks A dan persegi yang sudah digrup dan miring tersebut kemudian SHIFT + Klik pada warna objek 4 sudut berwarna merah. Kemudian tekan tombol keyboard Clalu tekan tombolkeyboard E, ini berfungsi agar objek berada ditengah-tengah onjek. (pahami lagi fungsi ini pada artikel (Align And Distribute pada CorelDraw).
 6. Ulangi langkah 16 dan 17 pada objek lainnya. Sehingga hasilnya seperti gambar di bawah.

Sumber: https://pendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/